วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่13


วันที่ 30 กันยายน 2553

อาจารย์ให้นักศึกษาเตรียมกระดาษลังมาคนละ 1 ชิ้น มาทำปายนิเทสโดยใช้สื่อการเรียน หน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และอาจารย์ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาให้กับนักศึกษาด้วย

การทำชิ้นงานแต่ละครั้งนักศึกษาต้องมีการวางแผนขั้นตอนการทำก่อนเพื่อที่จะไม่สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่12


วันที่ 23 กันยายน 2553

อาจารย์ให้นักศึกษานำแป้งโดว์มาส่งพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นกับแป้งโดว์ จากนั้นอาจารย์ได้สรุปเรื่องของการผลิตสื่อ ประโยชน์ของสื่อ และการนำไปใช้

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่11
วันที่ 16 กันยายน 2553

อาจรย์ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำวัสดุอุปกรณ์มาทำแป้งโดว์ในห้องเรียน และได้สั่งให้นักศึกษาร่วมกัน ช่วยเหลือกันทำแป้งโดว์ ทำให้นักศึกษารู้สึกตื่นเต้นกับการทำแป้งโดว์เพราะยังไม่เคยได้ทำแป้งโดว์มาก่อน

อาจารย์สั่งให้นักศึกษาหาอุปกรณ์ที่สามารถนำมาเล่นกับแป้งโดว์มาส่งพร้อมกับแป้งโดว์ โดยไม่ต้องไปหาซื้อวัสสดุอุปกรณ์

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่10


วันที่ 9 กันยายน 2553

*อาจารย์สั่งให้นักศึกษานำป๊อบอัพมาส่ง

*อาจารย์ได้ให้นักศึกษาสอบกลางภาค

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่9


<102มาเรียนด้วยกัน
อาจารย์ก็ได้ตรวจดูงานที่อาจารย์สั่งให้ไปทำว่าเสร็จหมดทุกอย่างใหม สถานที่ใต้ตึกของคณะศึกษาศาสตร์ แล้วขึ้นไปเรียนที่ห้องเรียนเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ดูชิ้น และได้เล่นเกมการศึกษาที่อาจารย์นำมาให้เล่น
blockquote>วันที่ 2 กันยายน 2553
อาจารย์สั่งให้นักศึกษากล่ม 101 และกล่ม

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่8


วันที่ 19 สิงหาคม 2553

อาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการไปอบรบในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 แล้วให้นักศึกษาคนที่ไม่ได้ไปอบรมเซ็นชื่อพร้อมกับถามเหตุผลว่าทำไมไม่ได้ไปอบรม จากนั้นอาจารย์ได้ตรวจดูชิ้นงานของนักศึกษาแต่ละชิ้นว่าเรียบร้อยดีไหม แล้วอาจารย์ได้สั่งงานชิ้น ใหม่ คือป๊อบอัพ จำนวน 3 ชิ้น

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่7


วันที่ 29 กรกฎาคม 2553
เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถการคิดของเด็กปฐมวัย

เกมส์จับผิดภาพคู่เหมือน
เกมจับคู่ภาพและเงา
เนื้อหา
เกมจับคู่ภาพเงาเป็นการช่วยให้เด็กมีการจำและการสังเกตที่ดีของรูปภาพต่างๆเป็นการช่วยพัฒนาทางด้านประสาทความจำและการมองเห็นได้อย่างดี
จุดมุ่งหมาย
1.ฝึกการสังเกตภาพที่เป็นของจริงและภาพเงา
2.ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
3.ฝึกทักษะการสังเกต

วิธีเล่น
1.ให้เด็กดูบัตรภาพของจริงกับภาพเงาแล้วนำมาจับคู่กัน
2.เด็กเลือกบัตรภาพที่มีภาพของจริงกับภาพเงาจับเข้าคุ่กัน
3.ครูตรวจคำตอบโดยวางบัตรภาพคำสั่งมาเข้าคู่กันกับบัตรที่เลือก ถ้าเหมือนกันแสดงว่าถูกต้อง